10 rregullat që duhet të zbatohen për të siguruar marrëdhënie të shëndoshë mes klientit dhe konsulentit

nga Ardian Jashari

Marrëdhëniet klient dhe konsulent janë shumë të ndjeshme. Pritjet nuk përputhen. Klienti shpesh mendon se kërkon shumë. Konsulenti shpesh mendon se ofron shumë. Kërkohet një bashkëpunim i dyanshëm për të arritur përfitime për të dy palët.

Çka duhet të ketë parasysh klienti gjatë angazhimit të konsulentit?  Më poshtë paraqesim 10 rregulla që duhet t’i kemi parasysh për të siguruar marrëdhënje të shëndoshë në mes të klientit dhe konsulentit.

Read more

Error: a marker with the ID 1 does not exist!